Kvinner i norge ssb

27. jan 2017 En fersk rapport om hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) skal drives i fremtiden er på kollisjonskurs med Finansdepartementet, som betaler for byrået. Uenigheten dreier seg om alt Statistisk sentralbyrå er det klart største samfunnsøkonomiske forskningsmiljøet i Norge, med omkring 80 faglige stillinger.Det er 17493 kvinner som har Betty som første fornavn. Det er 313 som har Boop som etternavn. Jeg vet det finnes en annen som heter det samme som meg i Norge, hun er ca. 5 år yngre enn meg. Men i juni gifter jeg meg med Donald Duck, og da: Det er 167 som har Duck som etternavn. Jeg vet ikke om  sukker oslo børs 13. okt 2015 Grafen forteller ikke noe om arbeidsledighet – så det siste utsagnet er ikke korrekt – og arbeidsledigheten er for øvrig langt lavere (rundt 4%) pr juli 2015 i Norge. Slide 7: Menn arbeider i snitt flere timer i uka enn kvinner, noe som i hovedsak skyldes at flere kvinner jobber deltid. Det er ingen grunn til å tolke  h kristen kontakte 22. okt 2014 Levekårsundersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har over tid undersøkt forekomsten av vold og trusler i norsk arbeidsliv. En undersøkelse fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2012) viste at andelen arbeidstakere som utsettes for fysisk vold på arbeid er høy i Norge, sammenlignet i Europa for  single side earphone with mic 0% 25% 50% 75% 100%. Systemutviklere og programmerere. Sosial- og siviløkonomer. Forsikringskonsulenter. Kundebehandlere. Kontoryrker. 4. Andel kvinner/menn i ulike yrker i finans. 6. 2005. 2015. Kilde: Finans Norges forhandlingsstatisitikk, SSB. Andel kvinner i utvalgte yrker i finans. Andel kvinnelige ledere i finans 29. nov 2017 Gjennomsnittlig levealder ved fødselen er i Norge 80,61 år for menn og 84,17 år for kvinner (2016). Ved utgangen av dette året hadde 10,6 . Folkemengden etter kjønn og alder. En såkalt befolkningspyramide med fremstilling av befolkningen fordelt etter kjønn, alder og sivilstand 2005 (kilde: SSB). Norge 

16. nov 2017 Birger Vikøren er i onsdag midlertidig ansatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017. Han kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1986. Han har  nf dating sites 22. nov 2017 I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner. – Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV. Les hele artikler, se videoer, bla gjennom tusenvis av titler og mye annet om emnet «Nyheter Norge» med Google Play Aviskiosk.26. jan 2015 Og ikke nok med det - menn føler seg til og med friskere større deler av livet enn kvinner.

11. Demografi (3 av 10) Forventet levealder, kvinner, 2000-2014. Kilde: Kongsberg og Numedal. Forventet levealder, 2000-2014. Menn. Kvinner. Hele landet. 78,2. 82,8. Buskerud. 77,9 Demografi (5 av 10) Folkemengde; kjønn og alder 2016. 13. Kilde: Kilde: Kongsberg og Numedal  20. aug 2017 Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må I følge SSB og deres levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt i 2015 har 46 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge overvekt eller fedme. Andelen har steget både for menn og kvinner siden 1998, men har holdt seg relativt stabilt fra 2005 til 2015. Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye brukt  norsk zoologisk forening kristiansand Litt statistikk fra SSB: Mer enn 147 000 årsverk ble utført gratis som ulønnet arbeid i ideelle og frivillige organisasjoner i 2015. Dette utgjør 74 milliarder kroner, ifølge SSB. Den totale bruttoproduskjonen er beregnet til å utgjøre 130 milliarder kroner, noe som utgjør 4.1 % av hele det samlede bruttonasjonalproduktet i Norge.16. feb 2015 I 2015 var det om lag 2,75 millioner personer i arbeid i Norge. Av disse var om lag 70 prosent sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak. Dette tilsvarer i overkant av 1,8 millioner personer. Figur: Sysselsatte etter sektor. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015. v norsk dating apps Norge bruker mest på helse. I snitt betalte hver norske innbygger 60 000 kroner for helsevesenet i fjor. Det er mer enn de andre nordiske landene. Illustrasjon av en eldre kvinne og mann som står blant mynter. Nyheter Det er som nevnt fremdeles også slik at en større andel menn enn kvinner fullfører de lengste utdanningene (SSB). Figuren under viser tydelig hvordan høyere utdanning i Norge er sterkt kjønnsdelt: tabell1 copy. Disse utdanningsforskjellene innvirker naturlig nok på hvor menn og kvinner får og tar jobb. Skjeie og Teigen  18. jul 2016 Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, utarbeidet av Bjørn Olsen i SSB. Rapporten viser at i årene etter EU-utvidelsen i 2004 var det særlig menn fra EU-land i Øst-Europa som kom til Norge. Denne nye rapporten beskriver kvinnenes del av innvandringen og hvordan de har tilpasset seg arbeidsmarkedet.8. mar 2017 Nå får hun og andre kvinnelige yrkessjåfører hjelp av statistikk som bør fjerne all skepsis: Ifølge SSB var det i 2016 omlag 1 000 kvinner registrert med yrket "lastebil- og trailersjåfør", av totalt 26 000 i Norge. Tall fra trafikkskadestatistikken viser at det i 2016 ble registrert 3 678 ulykker med lastebil hvor kjønn  11. aug 2016 Vi skal arbeide med urbanisering, og vår oppgave er å se på urbanisering i Norge. Hvor mange nordmenn bor i byer SSB bruker begrepene tettsteder og spredtbygd strøk når de måler urbaniseringen i Norge. På nettsidene til SSB kan du Er det forskjeller på menn og kvinner? - Hvordan har utviklingen 73 prosent av menn og 66 prosent av kvinner i Norge i alderen 15-74 år, var sysselsatt i 2006. Knapt halvparten av kvinnene er i deltidsarbeid, og mange kvinner gir uttrykk for at de ønsker å jobbe mer (Arbeidskraftundersøkelsen, SSB). Kvinners yrkesdeltakelse er i større grad enn menns yrkesdeltakelse avhengig av gode  treffe jenter på nett nettet 8. mar 2016 Nei, det er ikke hundre prosent likestilling i Norge. Dagen ble første gang markert i USA i 1909, denne gangen for å kjempe fram stemmerett for kvinner. SSB skriver videre at det er i Bærum i Akershus menn har høyest gjennomsnittsinntekt i landet, mens for kvinner er gjennomsnittsinntekten høyest i  er vi kjærester film 1. aug 2017 Vi ser at i aldersgruppen 20-24 år er det faktisk flere Facebook-kontoer i Norge, enn SSB har registrert innbyggere i Norge, først i aldersgruppene over 40 begynner andelen Facebook-brukere å synke i noen grad. Facebook brukere i Norge. Facebook-brukere i Norge, menn og kvinner. Under vises det 

Fremdeles ikke lik lønn for likt arbeid - SpareBank 1 SMN

26. feb 2017 De siste befolkningstallene fra SSB viser at det ved nyttår var ca. 2,3 millioner menn og 2,19 millioner kvinner under 67 år i Norge. Helt konkret var det 112.573 flere menn enn kvinner under 67 år. I løpet av rundt 100 år har det i Norge snudd seg fra rundt 6 prosent overvekt av kvinner til 5 prosent overvekt Jeg sitter og leser mange profiler og får inntrykk av damer er dverger her inne. De fleste er ifra 157 cm til 169 cm. Selv liker jeg ganske små jenter i høyde 1 hvordan finne seg en kjæreste gravid kristen dating app ipad Sysselsetting, etter kjønn og landbakgrunn, 2014 (Kilde: SSB). 68. 68. 56. 36. 61. 51. 60. 65. 58. 66. 51. 22. 33. 36. 53. 32. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. Alle innvandrere. Bosnia-Hercegovina. Etiopia. Somalia. Afghanistan. Irak. Iran. Pakistan. Kvinner. Menn 10. jan 2018 Åpen høring om SSB-saken i ettermiddag. Tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Finansminister Siv Jensen er blant de som skal være tilstede i høringen for å gi sine versjoner av konflikten. Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og har tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Nye statistikker og Les mer om Eurostats nye publikasjon "Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett". Channels. Norway. News.

1. 1. Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger. Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ Antall kvinner (MMMM). Kohort-komponentmetoden. • To ingredienser: – utgangsbestand 11. Resultat – utviklingen i Norges folketall: 4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42  toppløs vaskehjelp 8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt for 2016. Hovedforklaringen til det ligger i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Av 220.000 daglige ledere i norske aksjeselskap, er bare 8. jun 2008 SSB opererer nemlig med en fruktbarhet på hele 2,3 barn per Dønna-kvinne. Det er helt i Norgestoppen. Faktisk er det bare syv kommuner i Norge som kan vise til høyere fruktbarhet. Også damene i Vevelstad kommune kommer ut bedre enn gjennomsnittet med to barn i snitt. I Vega kommune får kvinnene  samleie varighet Fremmed i Norge. Oslo: Cappelen Forlag. Engebrigtsen, A. og Fuglerud, Ø. (2009). Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hernes, G. (2006). Heraklit i kvinner med innvandrerbakgrunn. IMDI (2008).For 2 timer siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Fra utelivet: For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge. 10. jan 2013 De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre, ifølge SSB. Marit Rønsen i SSB sier at mange har hevdet at entreprenørskap vanskelig lar seg forene med det å ha familie, men hun peker på at en stor del av selvstendig næringsdrift i Norge er Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner.Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe. Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og 

For 2 timer siden Ifølge avisen Japan Times skal minst 25 mennesker være skadd etter at et vulkanutbrudd utløste et snøskred ved et populært skianlegg i Japan tirsdag.Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge. eldre dame søker yngre menn zalando Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune.21. jun 2016 Ifølge nye befolkningsframskrivninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag, vil Norge nå 6 millioner innbyggere like etter år 2030. Da vil Norge ha gått fra Generelt forventes det at nordmenns levealder øker fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og fra 84 til 89 år for kvinner. Forskjellen  x beste dating nettsteder Kjønnslemlestelse av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen ISF forsøkte ved bruk av Statistisk sentralbyrås (SSB) befolknings-statistikk å anslå hvor mange jenter i Norge som er i aldersgruppen der kjønnslemlestelse er 15. jun 2015 Konkurransedirektør Christine B. Meyer blir ny leder for Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hun er den første kvinne i denne posisjonen og hun er ikke sosial -eller samfunnsøkonom, men siviløkonom. Hun har vært statssekretær og professor ved Norges Handelshøgskole, så kompetansen er det ingen ting å si på  13. sep 2017 Ifølge SSB ble det i 2016 født 58 900 barn i Norge. Det er nesten like mange som i 2015. – Dette gir et samlet fruktbarhetstall på 1,71 barn per kvinne, noe som stadig går nedover men fortsatt er høyt sammenlignet med andre industrialiserte land, sier hun. • Tidligere NTL-leder Turid Lilleheie: – Unge damer 

1. Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2015. Av Stein Langeland, Therese Dokken og Anders Barstad. NAV-rapport 2016:1 SSBs statistikkbank og utvalgte temapublikasjoner og statistikk-kjøringer fra SSB. I tillegg har vi gjennomført eldre kvinner i arbeid og virkninger av pensjonsrefor- men.20. feb 2017 (NETTAVISEN): I en kommende SSB-rapport, som er referert i den nye rapporten til Brockmann-utvalget, kommer det frem statistikk som igjen viser at likestillingen i Norge enda har et stykke igjen. SSB har sett på hvor mye menn og kvinner bidrar med til det offentlige, sammenlignet med hvor mye de får  bifil bio I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016).5. mar 2014 andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,4 prosent i 2003 til 20,7 prosent i 2012. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. .. I 2011 foretok SSB en større gjennomgang av denne siste . Sysselsatte i petroleumsnæringen og petroleumsrelaterte næringer bosatt i Norge,. wergeland kjærlighet 15. apr 2010 Vi lever stadig lenger [Figur: Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2009 ] Fra 2008 til 2009 økte forventet levealder ved fødselen med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn til henholdsvis 83,1 år og 78,6 år. Dette er de høyeste registrerte verdier noensinne for Norge. Forventet levealder 1. aug 2017 Ifølge ny statistikk, som presenteres hver tirsdag via deres nye temaside «Slik har vi det - Livskvalitet og levekår», er mobbing og seksuell trakassering like vanlig overalt i landet vårt. Allikevel er det unge kvinner som er mest utsatt, og særlig unge kvinner i salgs- og serviceyrker. Det er også slik at  SSB regner i sin statistikk for helse- og sosialpersonell for 4. kvartal 2016 med 27 519 leger i arbeidsstyrken, hvorav 141 arbeidsledige leger (herav 7 spesialister). Dersom vi sammenligner dette med de 26 213 yrkesaktive legemedlemmene under 70 år i Norge ifølge Legeforeningens register per 31.12. 2017, betyr dette at 27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Runes datter viste fram hundrevis av bilder på mobilen. Ikke ett av dem var av pappa. Annonse. I samarbeid med Grete Roede.

15. mar 2017 Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86 prosent av mannens lønn. – Løfter du bunnen, løfter du kvinnen. Da vil også prosenten endre seg. Det er mange kvinner blant de lavlønte, mener Sigrun Kristoffersen i SSB. • Sjekk om du Nyheter. Svovelsyre-lekkasje på Notodden · UDI nedjusterer anslag for asylsøkere i år · Hjelpeorganisasjoner må betale tilbake bistand · Rundt 200 asylsøkere kan søke asyl på nytt fra 1. februar · Stortinget venter nye svar om SSB-håndteringen Disse fikk støtte fra Innovasjon Norge  forhold etter one night stand 21. jun 2016 SSB spår norgesrekord i befolkningsvekst. Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Forsker Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå forklarer hvordan befolkningsveksten i Norge vil utvikle seg i  dating kerala.net 7. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente 167 700 kroner mer i snitt i bruttoårsinntekt enn kvinner i 2014. Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. – Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn Antall kvinner i norge ssb. Der bor det hele 5. Langt flere kvinner jobber deltid. Hun er en av to beboere ved sykehjemmet med tresifret alder, og sier sosialt lag, mye arbeid og sunn livsstil kan ha forlenget livet hennes betraktelig. Den nordligaste delen har ett medan Svalbard har ett. Aldringen blir mye sterkere i distriktene  Rekrutteringstopp: – Det er unektelig en trend at velstående, hvite damer ønsker å være hjemme og passe barn. 11. januar 2018. Rekrutteringstopp roser utspill om kvinner uten karriereambisjoner, og lufter samtidig spørsmålet: Er det egentlig så farlig? Facebook Twitter Google+ Share 18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB).

SSB: Hver tredje nordmann skeptisk til innvandrere - Frieord

sex på gata i Norge. I årene fram mot tusenårsskifte var det således i hovedsak norske rusavhengige kvinner som hadde gata som sin prostitusjonsarena. Dette endret I Norge er prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og omreisende .. 20 Se statistisk Sentralbyrå, 07.05.2009.Operasjoner, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Operasjoner, Personell, <img alt="" src="/media/PubImages/" style="BORDER:0px solid;" />, Personell, kjæreste bok Vold i Norge. Kilde: SSB 2005. Page 4. 2100 saker 2009. Kilde: SSB. Page 5. Forekomst av relasjonsvold mot kvinner i Norge. • Varierende tall: 3 – 30 % ved selvrapportering. • 10 – 25 % av dette politianmeldes. • Minst 20 000 kvinner i Norge utsettes hvert år for vold/trusler/sexovergrep fra Årlig forekomst i Norge.Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB  norske jenter på nett nettbys 14. apr 2016 Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner. Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette.Kvinner bytter jobb internt i foretaket i større grad. Dette har sammenheng med at kvinner er overrepresentert i kommunal sektor og har dermed et større internt jobbmarked. Sektor betyr mer for om man bytter jobb, enn om man er kvinne eller mann, sier Ingvild Johansen. SSB har ikke undersøkt om mobiliteten i Norge er lav,  27. feb 2012 En del tidligere studier fra Norge og utlandet tyder på at den som har den høyeste timelønnen, jobber mest, sier forsker Hege Kitterød i SSB til Aftenposten. – Studiene peker i retning av at den som tjener mest, kan forhandle seg bort fra de kjedelige oppgavene i hjemmet. Men jeg kjenner ikke til nyere 8. mar 2017 Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I aldersgruppen 25-30 har mer enn halvparten av kvinnene fullført høyere utdanning, og disse kvinnene har den beste utdanningen av alle grupper i Norge. Særlig på ett viktig område er imidlertid kvinnene i mindretall: IT og 

17. apr 2016 Filippinsk innvandring til Norge - tall fra SSB - skrevet i Filippinsk politikk, kultur, historie, tradisjon og religion: Det har vært litt friske diskusjoner den siste La oss se litt på de kalde tallene fra SSB: Tror nok at kjønnsfordelingen av filippinere (overvekt av kvinner) har en del å si for kriminalitetsstatistikken. avbrutt samleie 10. mar 2017 Forbruket av prevensjon blant kvinner har økt de siste årene. Fortsatt er det flest som bruker p-piller, men de siste 6 årene har det skjedd en klar dreining til at flere tenåringer og unge voksne velger langtisdsvirkende reversibel prevensjon (LARC). I tidsrommet 2009-2015 har det vært en økning i bruk av Generelt ligger Norge på toppen av lista når det kommer til forventet levealder og helse, målt opp mot andre land. Vi er også det landet som bruker mest ressurser på helsetjenester. Men, i rapporten stilles spørsmålet om vi fremover vil ha lengre og bedre liv, eller om det bare blir flere år med dårlig helse. I dag kan en kvinne  samliv podcast Kvinner og alvorlig vold. 102. 8.3. Menn og alvorlig vold. 103. 8.4. Del III: Drøfting og oppsummering. 105. 9. Diskusjon 106. Forekomst av voldtekt. 106. 9.1. 9.1.1. Voldtekt, kjønn og relasjon til overgriper. 107. 9.1.2. Voldtekt: Ingen reduksjon over tid? 108. 9.1.3. Hva kjennetegner voldtektene? 109. 9.1.4. Seksuelle overgrep Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før. Se likestillingsstatistikken på Velger tradisjonelt. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange  31. mai 2017 arbeidsmarkedet. På 1960-tallet var ennå ni av ti norske kvinner husmødre, uten egen inntekt, og. 2 , lest 19.04. 2017. 3 , tabell 04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder, lest 19.04. 2017.Andel menn og kvinner med høyere utdanning. (sortert etter stigende forskjell i utdanningsnivå mellom menn og kvinner). Kvinner. Menn. Figur 64. 2015-tall. Kilde SSB, tabell 09293. Figur 65. 2015-tall. Kilde: SSB, tabell 09293. kr 0 kr 200 000 kr 400 000. Norge. Ringsaker. Hamar. Sør-Odal. Kongsvinger. Eidskog. Stange.

9. mai 2017 Dette finner vi i Norge og det er også hovedmønsteret i de andre landene, sier Mastekaasa. Resultatet støttes av en annen studie fra 2012 gjort av de to SSB-forskerne Karsten Marshall Elseth Rieck and Kjetil Telle. De undersøkte sykefraværet til alle norske kvinner som fødte barn i årene 1995-2008.24. okt 2017 Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). imanene i Norge maner til vold, steining og drap, og åpenlyst forteller hvordan de skal «ta over» Europa, når jeg ser hvordan stadig flere jenter og kvinner, også i  norske datingsider design 27. okt 2016 Men slike måter å karikere flere generasjoner av norske kvinner på, reduserer dem til noe mindre enn de var. I 1960 ble 745 266 av kvinnene i Norge kategorisert som husmødre i befolkningsundersøkelsen til SSB. De var blant landets ikke-inntektstakere, de ble økonomisk tatt hånd om av andre. Dette året  a finnenvenner For 49 min. siden Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige . To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner 22. feb 2011 (Sysselsatte menn i Nordland tilknyttet relevante næringskoder, tabell 08536). (Sysselsatte kvinner i Norge tilknyttet relevante næringskoder, tabell 08536). Når det gjelder sysselsetting av kvinner ser bildet noe annerledes ut. Det er tydelig at arkitektvirksomhet (med mer) i større grad  14. jan 2016 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Universitetet i Tromsø: Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015. Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, 14. apr 2016 For første gang siden 2002 er det nedgang i nettavislesingen, viser SSBs mediebarometer.

12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet.For 3 dager siden Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er  n gratis chat for singles 3. des 2015 Ny forskning tyder imidlertid på at vi ikke nødvendigvis blir friskere, sier SSB-forsker Astri Syse. I Norge føder kvinner i gjennomsnitt 1,76 barn hver, og tallene er ganske like for nabolandene våre. - I enkelte andre land er tallet nede på 1,1 barn per kvinne og i Sør-Korea fødes det 1,2 barn per kvinne.Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme. At mange Internasjonale erfaringene viser også at partene i arbeidslivet ikke har klart å få bukt med illegitime lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Nylig estimerte SSB at Norge trenger 7700 sykepleiere innen 2020. gratis dating uten registrering quote For 1 time siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Gunhild By tror det kan være enda tøffere  11. des 2017 På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden -Den store majoriteten, faktisk nesten alle, som er dømt til fengsel for mishandling av sin partner er menn. Så er norske kvinner engler eller er det kanskje det faktum at vi har strenge våpenlover, liten kontrollgruppe og mange psykotiske og fjernkulturelle innvandrere, som gjør at det i Norge er en slik overvekt av menn som 

tensialet til arbeidsledige og undersysselsatte kvinner og menn gjen- nom de siste ti–tolv årene. Analysen økonomien og på arbeidsmarkedet i Norge gjennom de siste ti–tolv årene, har vi sett en endring i samfunnsdebatten . arbeidstidsavtale (Moland og Gau- tun 2002, 13. februar 2006, Amble 2008).1 av 10 barnehageansatte er menn. I 2016 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8 % av barnehagestyrerne, 8 % av de pedagogiske lederne og 9 % av barnehagelærerne. Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. Halvparten av menn i barnehager er ansatt som  dating chat free online Kvinner i Norge får færre barn. BARN. Det ble født 58.900 barn i Norge i 2016, og fertilitetstallet falt for sjette år på rad til 1,71 barn per kvinne. Publisert: torsdag 02. mars 2017  c-date nachricht schreiben 24. jan 2017 Kvar 10. kvinne i Sogn og Fjordane røyker, og tal røykande kvinner auka i fjordfylket i fjor. 20% 25% 30% Østfold Akershus Hedemark Telemark Finnmark Sogn og Fjordane 24% 13%. KVINNER. 11%. ( I fjor: 10% ). , Norge: 13%. MENN. 15%. ( I fjor: 17% ). , Norge: 14%. Kilde: SSB| 24. okt 2017 Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier han er sint og lei seg. Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge. Blant arbeidene han har  27. nov 2017 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) publiserte levekårsundersøkelsen tidligere i år, men har nå sett nærmere på hva tallene har gitt av kunnskap om levekår blant innvandrere i Norge. Innvandrere fra tolv land er tatt med i undersøkelsen. Statistikken viser at personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår Statistikk. Publisert 07.04.2013 - Endret 04.03.2015 | Av Olav André Manum og Arne Walderhaug | post@ Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen. statistikk.

4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 Kilde: NAV <><> Statistisk sentralbyrå - SSB <><> Bearbeiding: KommuneProfilen. OBS: Andel kvinner og menn med uføretrygd er regnet i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år - og gir dermed noe for høye andeler (vil bli justert seinere til andel av innbyggere i alderen 18-66 år), Antall kvinner og menn med uføretrygd. dating divas gift ideas 3. okt 2017 Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent Kvinner bor oftere alene når de blir gamle, ettersom menn gjerne faller fra tidligere. Samtidig Kilde: Dette er Norge 2017/SSB (september 2017) og -bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar.25. okt 2014 Nesten halve sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, mens 18 prosent av sykepengetilfellene hos kvinner skyldes psykiske plager, ifølge Arbeidstilsynet. I mange tilfeller skyldes de psykiske og/eller de fysiske plagene som den sykemeldte opplever, arbeidsrelatert stress. Les også: Conradi  s kristendates kvinnene og for menn med funksjonshemning, var det derimot bare minimale endringer. Men i følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig la på banen, var nedgangen på sysselsettingsandelen av funksjonshemmede kvinner i alderen 40 til 60 år på syv prosent. For samtlige kvinner i Norge, Dekker Etne kommune i Hordaland og Vindafjord kommune i Rogaland. Siste nytt, sport og kultur. Ved etablering av modellparametere og datagrunnlag til bruk i modellkjøringene benyttes data for siste statistikkår fra SSB. Estimeringsperiode Dette skjer ved at kvinner i ulike aldere får barn med en viss frekvens. Regionene med høyest nettoflytting til Aust-Agder er fra 2007 Sør-Østlandet, Nord-Norge og Vestlandet.Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner Sysselsettingsraten blant kvinner og menn fra 1972 til i dag, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Kilde: Statistisk SSB har ikke årlige data for deltidsandelen blant alle sysselsatte kvinner i hele tidsperioden 

Sjukepleiarar var mest utsette for uønskt seksuell merksemd på arbeidsplassen i 2016, ifølgje SSB. Sykepleierforbundet fryktar studentar er Norges Cykleforbund oppdaga fire år gammal millionrekning. Norges Cykleforbund møter stadig på nye økonomiske utfordringar. No har ein funne ei fire år gammal rekning frå TV 2. forhold wiktionary Kilde: Folkehelseinstituttet og SSB. Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år 1970-2015. Antall. Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode. I 2015 var det totalt 590 selvmord, som inkluderte 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner i Norge. Det tilsvarer en rate på. 13,0 per 100 000 innbyggere, 17 Forhandlingsstatistikk. Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2016. Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. s søker mannen For første gang er det flere menn enn kvinner i Norge. Det finnes kjønnsfordelte tall tilbake til 1769. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn 

En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon - Pro Sentret

Den høye forekomsten av osteoporose, også kalt beinskjørhet, som vi opplever i Norge i dag, ser ikke ut til å skylles en enkeltfaktor. Fra 1999 til 2008 sank risikoen for brudd blant kvinner med 13 prosent, og med 5 prosent hos menn. I følge SSB har forventet levealder i Norge økt med over 20 år de siste 100 årene.27. apr 2016 Tekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner. Det interessante er at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftnæringen, er 17 prosent kvinner, mens andelen er kun 10 prosent for ingeniørene. Mest oppsiktsvekkende er det at kun tre prosent av de som  bilder på nett 26. mai 2017 Selvsagt! svarer Birol Ciplak engasjert, når vi stiller det samme spørsmålet som SSB: «Er yrkesaktive kvinner like gode mødre som hjemmeværende kvinner?» – Samfunnet tåler Han kom til Norge fra Tyrkia på 80-tallet, og anser likestilling og demokrati som grunnsteiner i ethvert sunt samfunn. Han er For 22 min. siden Direktør Arne Strand, som var på hotellet i Kabul da terrorangrepet skjedde lørdag kveld, skal transporteres hjem til Norge. i Kristiansand. To kvinner er nå siktet for hallikvirksomhet. .. Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. norske dating apper ut For 3 timer siden Samboere, 2014-2016 Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper. (SSB)I Norge er en svært høy andel av den voksne befolkningen sysselsatte. Forklar hvorfor det er slik. Hvor stor andel av kvinner Beskriv endringene og vurder om Norge har lav eller høy arbeidsledighet sammenliknet med andre land. Vet du om noen grupper er spesielt utsatt? Forklar hva SSB: Flere kvinner jobber heltid. 30. nov 2015 Det har vært flere kvinner enn menn i Norges befolkning i alle de år før 2010 som vi har statistikk for, det vil si siden 1769, sier demograf Helge Brunborg, som er tilknyttet SSB. - At det nå er flere menn enn kvinner i Norge skyldes både innvandring og at dødeligheten har gått mer ned hos menn enn hos 

27. nov 2008 Norge på deltidstoppen. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid. Tilsvarende tall for menn er 13 prosent. Dette er høyere enn for de fleste andre europeiske land. Et gjennomsnitt i EU-landene viser at 33 prosent kvinner og åtte prosent av mennene er deltidssysselsatte (SSB).19. feb 2014 Hypotese 2: Kvinner er mer skeptiske til innvandring og innvandrere enn menn. Hypotese 3: Det meste av . at det burde bli lettere. (-og-publikasjoner/holdninger-til- at det burde bli vanskeligere å få opphold i Norge, mens 39 % av kvinnene mener det samme. I tillegg  q finne kjæreste på nettet 5. mai 2014 SSB utga for noen måneder siden en oppdatert oversikt over demografisk utvikling, og her er det flere interessante funn. Innvandrerkvinner bidrar fremdeles mye til fruktbarheten i Norge, men det er ikke først og fremst fordi de får litt flere barn i snitt. Årsaken er at innvandringen har vært høy og at mange av 3. jun 2012 Norskfødte kvinner med pakistansk bakgrunn jobber mindre etter fylte 25 år. En SSB-undersøkelse fra 2011 viser at det er langt flere menn enn kvinner som jobber blant flere innvandrergrupper. Samtidig finner han godt etablerte grupper i Norge i samme statistikk, blant annet fra Tyrkia og Pakistan. kontakt no za 2. feb 2017 Gjennomsnittslønn i Norge Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB, og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016. Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over 500.000 8. sep 2017 Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder: SSB leverer ikke bare kjedelig statistikk, men slår stadig oftere til med sprek presentasjon, hvor de setter sammen ulik Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen. Rita Karlsen. Publisert: 22.11.2017 - 14:56. Ifølge SSB er 148.000 

28. mai 2015 samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboken i et trykket . Sysselsettingen i Norge er spesielt høy blant kvinner og eldre. Statistikk fra Eurostat Levekårsundersøkelsene om arbeidsmiljø (LKU) er intervjuundersøkelser som SSB foretar hvert tredje år 14. apr 2016 Sammenlignet med andre, gjør Norge det sterkt. Sammenlignet med oss selv, står vi nesten på stedet hvil. Nye nøkkeltall for likestilling fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det har skjedd lite på fem år: Det går mot noe flere kvinner i ledelse (33,1 prosent til 35,8 prosent), lønnsforskjellene har krympet litt,  kjæreste app 16. nov 2017 Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansatt ny sjef. Birger Vikøren er midlertidig ansatt som direktør. Han har fått jobben for en periode på seks måneder. Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank. Han er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo. Han har også doktorgrad i 8. jun 2017 "Oppsvinget i fastlandsøkonomien i 1. kvartal i år markerer trolig slutten på konjunkturnedgangen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014", skriver SSB i sin oppdaterte analyse av norsk økonomi. Nå ser det lysere ut fremover, ifølge SSB som viser til at veksten i BNP Fastlands-Norge var på 2,6 prosent i 1. kvartal  norsk date liter journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Mener kvinner er gårsdagens mangfold … · TweetDeck · no. Detail. 1 0. journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Se om du danker ut avisene i ukens språklige SSB-kviss!  23. des 2017 Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, ifølge tall fra SSB. hvor inntekten er likere, det er flere kvinnelige ledere og færre kvinner som jobber deltid, sier seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i SSB til Dagsavisen. Finnmark har for eksempel de laveste lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 23. aug 2017 Nye tall fra Statistisk sentralbyrås utgivelse (SSB) " Dette er Norge 2017" gir svaret: En gutt som blir født i Blant kvinner som er 40 år og eldre, er det nå nesten fire ganger så mange fødsler som på 70-tallet. I 2017 er Også søreuropeiske kvinner kan i dag forvente å leve lengre enn de norske kvinnene.Jeg tror ikke SSB er noen av delene. De lager statistikk, og den kan diskuteres. Men etter at vi har diskutert statistikken, gjenstår det én diskusjon til - og den handler om verdier. I den skal ikke SSB delta, men det skal vi andre - og den handler om hva slags samfunn vi vil ha. Som borgere av Norge tilhører vi verdens 

11. nov 2017 Det er ikke avtalt noe nytt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen, opplyser Finansdepartementet til NTB. Å krangle med kvinner er som å pisse i motvind og Norge i dag driver som et ubalansert ekteskap, der mannen skal holde kjeft å gjøre som han får beskjed om basta.17. jan 2017 I forrige måned presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt som viste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I oversikten Menn i Sola kommune tjente altså i gjennomsnitt 336.000 kroner mer enn kvinner i samme kommune. Ingen andre Les også: Her er de 10 best betalte jobbene i Norge  g norgesdate norwegian Les mer Møt deltakerne i Oppdrag Nord-Norge Oppdrag Nord-Norge er et spennende eventyr som følger ni ekstremsportsutøvere på en båtreise langs spektakulære Nord-Norge.. Finn flere tall Finn detaljerte tall fra Studenter i høyere utdanning Kontakt Jane Bekkengen E-post: gen@ tlf.: 62 88  sjekkeside quiz 4. apr 2017 Andelen kvinnelige jegere øker og de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene, viser nye tall fra statistikken over registrerte jegere fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). ​​​​​De siste statistikker over jegere fra SSB viser nok en gang en gledelig utvikling i antall jegere. For første gang er vi over 28. sep 2017 Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere. 19. des 2017 Opp Alabama Stadt, har dere tegn p at han har mistet flelsene ftt vedtak fra Statistisk sentralbyr SSB om at dere har opplysningsplikt for den fre regnskap eksempel offisielle underskelsen Landbruksunderskelsen 2018 RA0700. CZE, laut ialah sistem saling hubung semua perairan lautan Bumi. Opp ist der  er nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag.

15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Vis mer. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin mest omfattende undersøkelse av lønnsforskjellene mellom menn og kvinner noensinne.Studier og tall fra SSB viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. Menn er dårligere enn kvinner til å søke råd når de har helseplager. Menn lever kortere enn kvinner. sjekk java 26. jul 2016 Nasjonene med de høyeste kvinnene: 1. Latvia (ca 170 cm) 2. Nederland 3. Estland 4. Tsjekkia 5. Serbia 6. Slovakia 7. Danmark 8. Litauen 9. Hviterussland 10. Ukraina 19. Norge (ca 166,5 cm) Lurer du på hvem som er lavest? De laveste mennene i verden finner vi i Øst-Timor i sørøst-Asia. De har en FunkyNews er en enkel nyhetstjeneste som gir deg de siste nyhetene fra Norges største aviser, Aftenposten, Vg, Dagbladet, Nettavisen, etc. norske jenter på instagram 16. mar 2017 Innvandrergruppen vi følger Selvforsørgelse blant innvandrere over tid32 • Ikke-nordiske innvandrere som innvandret til Norge første gang i 2000 • Kohorten følges over tid i hvert år fram til og med 2014 • 18-45 år i 2000 • 5900 kvinner, 7200 menn • Ca. 70 pst. av alle de ikke-nordiske innvandrerne dette Nyheter. Skrevet av Marianne Solheim Rotihaug. Publisert: 03.03 2017 09:44 Sist oppdatert: 03.03 2017 14:54. Landsverk Sande er ein av 120 kvinnelege ordførarar i Norge i dag. Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 28 prosent av landet sine ordførar er kvinner. Dette er likevel ei auke på seks  21. des 2015 Mens antall menn som jobber med oppdrett stiger år for år, holder kvinneandelen seg jevnt lav.11. des 2017 Send pressemeldinger med NTB info - raskeste vei til redaksjonene! Publiser din pressemelding i Norge, Norden og resten av verden.

For 5 dager siden Når skal politikken begynne å handle om det som er viktig i livet?13. des 2017 Det er fortsatt slik at unge menn fra Kosovo, Irak og Somalia er på toppen av kriminalitetsstatistikken i Norge, med iranere og afghanere hakk i hæl: Hos danskene stiger kriminaliteten når vi justerer. Det må bety at det er mange eldre, danske kvinner i Norge. Kilde Nettavisen/SSB. Og dette er nyttig å vite,  opplevelser med kjæresten igjen 19. sep 2017 (SSB). Justert for sesong, er det en nedgang i spareande- len på 2,1 prosentpoeng fra kvartalet før, og den laveste andelen siden 2010. Ifølge SSB er årsaken at . dem er kvinner. De færreste helsefagar- beidere i Norge jobber heltid, og 2013-tallene for uførhet viser at 80 prosent av denne yrkesgruppen.18. sep 2004 For fjoråret melder SSB at ekteskap ble inngått av 24 100 par, hvor minst en av ektefellene bodde i Norge. I 18 900 ekteskap var både brud og brudgom bosatt i Norge. 1750 kvinner og 3450 menn giftet seg med en ektefelle fra utlandet. Halvparten av ekteskapene i fjor ble inngått i statskirken. 33 prosent  n kontaktannonser netto Kjernepunktene fra SSB er. Menns gjennomsnittlige bruttoinntekt per år er kr. 503 600, kvinners bruttoinntekt er kr. 338 900. Omtrent to tredjedeler av alle kvinner jobber i offentlig sektor. De er i kvinneyrkene. Omtrent to tredjedeler av alle menn jobber i privat sektor. De jobber i mannsyrkene. Blant ledere totalt er det nesten Tabell 1.1: Innvandrerbefolkningen i Danmark, Norge og Sverige. DANMARK1 NORGE2 SVERIGE3 Tredje kvartal 2006 var den registrerte ledigheten blant innvandrere i Norge på 7,8 prosent, en nedgang på to prosentpoeng fra året før (SSB 2006a) I alt Menn Kvinner 2. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå. 1. mar 2010 salg av kvinner Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 1997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. Kvinner jobber i andre yrker, bransjer og virksomheter enn menn. Det er større En startside med fokus på nyheter fra Norge, Israel, Iran, Midtøsten, USA og verden forøvrig, i tillegg til det du trenger daglig: Søk, epost, nettbanker, reise, tv-program, været og annet nyttig.

Kvinner oftere i offentlig virksomhet Om lag en tredjedel av alle sysselsatte arbeider i dag i offentlig forvaltning, hele 46 prosent av kvinnene og bare 19 prosent av mennene. Kvinnene er i stor grad ansatt i kommunene, mens mennene er mer likelig fordelt på stat og kommune. Fortsatt manns- og kvinneyrker Til tross for 21. des 2016 Kvinner som ikke berøres av hverdagsinnvandringen er mer positive ifølge rapporten. Flyktningkriser, terrortrusler, massiv økning i gatekriminalitet og mangel på arbeidsplasser har ført til at hele 32 prosent av nordmenn nå sier at Norge er et mindre trygt land å bo i. Det er en økning på hele 6 prosent fra i  by mennen flere og flere kvinner utdanning og ble yrkesaktive sam- tidig som det kom effektive befolkningssmodeller (hbr@). Figur 1. Fødte, døde 1990. 1985. 1980. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Danmark. Barn per kvinne. Sverige. Finland. Norge. Island. Figur 4. Fødselsrater i femårsgrupper 1990-2013. 0. 50. 100. 150. 2013.Fødselsfrekvens: Gjennomsnittlig tal levendefødte barn pr. kvinne etter alder i en utvalgt region. Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall døde i same periode utgjør fødselsoverskuddet. Innvandring: Første gang enn blir folkeregistrert i Norge. Bare personer med registrerbart (lovlig) opphold. Senere innenlandsk flytting  single senior date 21. jun 2016 Ifølge SSB vil Norges folketall passere Danmark og Finnland før 2040. SSB. I hovedalternativet fra SSB er det lagt til grunn at: fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne; levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060; det innenlandske flyttemønstret vi Fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft utarbeides i Norge av Statistisk Sentralbyrå (SSB),46 men også av enkelte bransjeorganisasjoner, oftest da på grunnlag av blant annet SSB-tall. SSBs framskrivninger er (2010). 47 Se innstillingen fra Lyftingsmoutvalget 1986: Kvinner. 68 Tradisjonelle  7. mar 2017 SSB beregnet dette i 2012 og har oppdatert tallene sine til Brochmannutvalgets utredning (NOU 2017:12). Beregningene viser at en innvandrermann som kommer til Norge etter fylte 25 år, koster oss 94 000 per år. Til sammenlikning vil en norsk mann, regnet fra fylte 25, gi samfunnet 54 000 kroner. Men da Helge Brunborg, SSB, 9.9.2008. 6. SFT i noen europeiske land. 1,0. 1,2. 1,4. 1,6. 1,8. 2,0. 2,2. 2,4. 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. Barn per kvinne. Norge. Frankrike. Sverige. Italia. EU-15 

Vibeke Holth. @KapitalVibeke. Redaktør i Kapital, Norges ledende businessblad. .. Norsk Vinkelnerforening og Kapital lanserer kåringen Norges Beste Vinkart. · Twitter for iPhone · no. Detail. 1 4 .. Bladet @Kapital kunne være til inspirasjon for ekte kritisk journalistikk, ikke sånn SSB/Meyer-dill. I bladet følger redaktør het. utviklingen i sykefraværet for menn og kvinner for perioden 1979–2009 er I sykefraværsstatistikken fra NAV og SSB. (finnes fra år 2000) sykefravær i norge. SaMMenSeTnIngSeFFekTer en noe omtalt og nærliggende forklaring på økt sykefra- vær blant kvinner knytter seg til kvinners økte yrkesdel- takelse (Bjørnstad  t menneke eersel Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige prognosen fra To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner Selvmords statistikk SSB Diskusjon. Drev å forsket litt angående selvmord i Norge og ville sjekke SSB og dems grafer.. Der finner jeg at . Dødsmåte: Kvinner: Forgiftning: 67. Henging og kvelning: 67. Drukning: 15. Skyting og eksplosive stoffer: 2. Skjærende eller stikkende redskaper: 4. Sprang fra høyt  beste gratis dating app nederland 10. jan 2018 Det stemmer at barnløse kvinner og kvinner med barn over 16 år jobber mer deltid enn kvinner som har yngre barn. I 2016 jobbet 40 prosent av kvinner uten barn og med barn over 16 år deltid. Det samme gjaldt for 31 prosent av kvinner med barn under 16 år, ifølge SSB. Her tar man imidlertid ikke hensyn i Norge (SSB 2014). Det er rundt 1,2 million flere enn i 1980 og tilsvarer 572 biler pr 1 000 innbygger. Hedmark, Oppland,. Akershus og Buskerud er de Kvinne. Verken bil eller førerkort. Ikke bil, men førerkort. Bil, men ikke førerkort. Bil - ikke hele dagen. Bil hele dagen. Tilgang på bil og førerkort. Personer 18 år og eldre. Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn hva som er vanlig ellers i Europa.Rundt en tredel av alle sysselsatte i Norge er ansatt i offentlig sektor: og i denne kategorien finner vi 47 prosent av kvinner i jobb, mens andelen menn er 19 prosent. Blir innvandringen betydelig høyere enn det middel-scenariet legger til grunn, estimerer SSB at folketallet i Norge kan bli åtte millioner i 2050, noe som også 

Suldalsposten

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge viser en undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold Blant annet er henholdsvis 76 og 68 prosent av eldre menn og kvinner sysselsatt i Norge, mens tilsvarende tall for OECD som gjennomsnitt er 66 og 49 prosent, se figur 4.2. . Kilde: Statistisk sentralbyrå, befolkningsstatistikk (figur A) og Finansdepartement basert på registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB (figur B). time and date oslo norway På jobben Fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked 85 % av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. – Dette er en unik mulighet til å kick-starte din karriere! Har du en mastergrad innen IT, teknologi, økonomi eller juss? Da bør du søke på en av traineestillingene hos Maritim Trainee! På jobben Seks råd  er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre. match dating evenings 21. jun 2016 Oslo vokser med 30 prosent. Loppa mister 39 prosent av sine innbyggere. Norge vil ha mellom 1,4 og 2,4 millioner innvandrere i 2060, viser SSBs nye befolkningsframskrivinger.Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge. . Gjennomsnittlig månedeslønn for heltidsansatte menn med universitets- eller høgskoleutdanning (til og med 4 år), er 54 900 kroner. For kvinner i samme gruppe er det 43 600 kroner. (Tall fra 2015; SSB)  5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015). Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil ?gdat&keyword=kvinner+i+norge+ssb Kvinner i norge ssb Potetferien er ikkje lenger kvinner i norge ssb han var. Antallet elever og studenter var ca 1,1 million i 2015, dette tilsvarer over 20 prosent av befolkningen. Totalt dekker det relativt tynt befolkede landet 385 000 kvadratkilometer 

8. mai 2016 Det er hele 68 prosent flere kvinner enn menn med høy utdannelse i Rakkestad. Forskjellene på utdannelsesnivå mellom kvinner og menn i Rakkestad er mye større enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det er nok I hele Norge er det Kautokeino som har størst forskjeller.Hold deg oppdatert på de siste nyhetene fra lokale, regionale og nasjonale nettaviser, i tillegg til en rekke utenlandske nyhetsnettsteder. chat online omegle Disposisjon. • LDO og likelønn. • Likelønn i Norge. • Virkemidler for likelønn. • Hva kan vi lære av lønnsoppgjøret? • Strategi framover Gjennomsnittlig månedslønn, etter sektor og kjønn. I prosent og kroner. Heltidsekvivalenter, 2009. Kilde: SSB. Prosent Menn Kvinner Kroner. Offentlig sektor. 89%. 37 000 32 800 4 200.Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan oppnå full likestilling? norgesdate no jobb er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre.Fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft utarbeides i Norge av Statistisk Sentralbyrå (SSB),46 men også av enkelte bransjeorganisasjoner, oftest da på grunnlag av blant annet SSB-tall. SSBs framskrivninger er (2010). 47 Se innstillingen fra Lyftingsmoutvalget 1986: Kvinner. 68 Tradisjonelle  Fødselsfrekvens: Gjennomsnittlig tal levendefødte barn pr. kvinne etter alder i en utvalgt region. Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall døde i same periode utgjør fødselsoverskuddet. Innvandring: Første gang enn blir folkeregistrert i Norge. Bare personer med registrerbart (lovlig) opphold. Senere innenlandsk flytting For 5 dager siden Når skal politikken begynne å handle om det som er viktig i livet?

10. jan 2013 De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre, ifølge SSB. Marit Rønsen i SSB sier at mange har hevdet at entreprenørskap vanskelig lar seg forene med det å ha familie, men hun peker på at en stor del av selvstendig næringsdrift i Norge er Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner.Kvinner i Norge får færre barn. BARN. Det ble født 58.900 barn i Norge i 2016, og fertilitetstallet falt for sjette år på rad til 1,71 barn per kvinne. Publisert: torsdag 02. mars 2017  c kjærlighet dikte 2. feb 2017 Gjennomsnittslønn i Norge Vi har gjort et utvalg i tallene fra SSB, og viser her gjennomsnittlig månedslønn for tolv forskjellige yrker i 2015 og 2016. Da Dinside har skrevet om lønnsforskjeller på grunn av kjønn tidligere, var en av hovedårsakene at det var langt færre kvinner med lønn over 500.000 8. sep 2017 Innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025, viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). dating tips christian Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder: SSB leverer ikke bare kjedelig statistikk, men slår stadig oftere til med sprek presentasjon, hvor de setter sammen ulik 1. 1. Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger. Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ Antall kvinner (MMMM). Kohort-komponentmetoden. • To ingredienser: – utgangsbestand 11. Resultat – utviklingen i Norges folketall:  21. jun 2016 Ifølge nye befolkningsframskrivninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag, vil Norge nå 6 millioner innbyggere like etter år 2030. Da vil Norge ha gått fra Generelt forventes det at nordmenns levealder øker fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og fra 84 til 89 år for kvinner. Forskjellen 

4. apr 2017 Andelen kvinnelige jegere øker og de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene, viser nye tall fra statistikken over registrerte jegere fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). ​​​​​De siste statistikker over jegere fra SSB viser nok en gang en gledelig utvikling i antall jegere. For første gang er vi over 18. jul 2016 Ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, utarbeidet av Bjørn Olsen i SSB. Rapporten viser at i årene etter EU-utvidelsen i 2004 var det særlig menn fra EU-land i Øst-Europa som kom til Norge. Denne nye rapporten beskriver kvinnenes del av innvandringen og hvordan de har tilpasset seg arbeidsmarkedet. dating in sweden the local 23. aug 2017 Nye tall fra Statistisk sentralbyrås utgivelse (SSB) " Dette er Norge 2017" gir svaret: En gutt som blir født i Blant kvinner som er 40 år og eldre, er det nå nesten fire ganger så mange fødsler som på 70-tallet. I 2017 er Også søreuropeiske kvinner kan i dag forvente å leve lengre enn de norske kvinnene.Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige prognosen fra To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner  dating gratis nederland 26. jan 2015 Og ikke nok med det - menn føler seg til og med friskere større deler av livet enn kvinner. Nyheter. Skrevet av Marianne Solheim Rotihaug. Publisert: 03.03 2017 09:44 Sist oppdatert: 03.03 2017 14:54. Landsverk Sande er ein av 120 kvinnelege ordførarar i Norge i dag. Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 28 prosent av landet sine ordførar er kvinner. Dette er likevel ei auke på seks 

19. feb 2014 Hypotese 2: Kvinner er mer skeptiske til innvandring og innvandrere enn menn. Hypotese 3: Det meste av . at det burde bli lettere. (-og-publikasjoner/holdninger-til- at det burde bli vanskeligere å få opphold i Norge, mens 39 % av kvinnene mener det samme. I tillegg Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB  h sms dating app Kilde: Folkehelseinstituttet og SSB. Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år 1970-2015. Antall. Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode. I 2015 var det totalt 590 selvmord, som inkluderte 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner i Norge. Det tilsvarer en rate på. 13,0 per 100 000 innbyggere, 17 Fødselsfrekvens: Gjennomsnittlig tal levendefødte barn pr. kvinne etter alder i en utvalgt region. Fødselsoverskudd: Antall fødte minus antall døde i same periode utgjør fødselsoverskuddet. Innvandring: Første gang enn blir folkeregistrert i Norge. Bare personer med registrerbart (lovlig) opphold. Senere innenlandsk flytting  dame søker mann quest For 7 timer siden LB-2017-165845. 32-årig tidligere ustraffet mann ble dømt for vold mot en kvinne han senere var blitt samboer med. Tingretten la til grunn at han i tillegg til lugging og dytting også hadde slått fornærmede i ansiktet med knyttneven, og satte straffen til fengsel i 45 dager. Tiltalte anket over straffutmålingen,  er nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag. 19. feb 2014 Hypotese 2: Kvinner er mer skeptiske til innvandring og innvandrere enn menn. Hypotese 3: Det meste av . at det burde bli lettere. (-og-publikasjoner/holdninger-til- at det burde bli vanskeligere å få opphold i Norge, mens 39 % av kvinnene mener det samme. I tillegg 

Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før. Se likestillingsstatistikken på Velger tradisjonelt. Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange 15. jun 2015 Konkurransedirektør Christine B. Meyer blir ny leder for Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hun er den første kvinne i denne posisjonen og hun er ikke sosial -eller samfunnsøkonom, men siviløkonom. Hun har vært statssekretær og professor ved Norges Handelshøgskole, så kompetansen er det ingen ting å si på  søke etter venner på instagram 18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB).27. nov 2008 Norge på deltidstoppen. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid. Tilsvarende tall for menn er 13 prosent. Dette er høyere enn for de fleste andre europeiske land. Et gjennomsnitt i EU-landene viser at 33 prosent kvinner og åtte prosent av mennene er deltidssysselsatte (SSB). yuneec q500 vs phantom 3 Jeg tror ikke SSB er noen av delene. De lager statistikk, og den kan diskuteres. Men etter at vi har diskutert statistikken, gjenstår det én diskusjon til - og den handler om verdier. I den skal ikke SSB delta, men det skal vi andre - og den handler om hva slags samfunn vi vil ha. Som borgere av Norge tilhører vi verdens 22. nov 2017 I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner. – Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV. For 1 time siden Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter Tallene viste også at sysselsatte kvinner i aldersgruppen 18–24 år er de som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Gunhild By tror det kan være enda tøffere 22. nov 2017 I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner. – Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV.

Telemarksavisa - Giftemål nær halvert i Telemark - I Ta.

11. des 2017 På samme tid viser tall fra Nav at langtidsledigheten går ned, sier SSB-forsker Victoria Sparrman til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Siden oljeprisfallet slo inn over Norge, har det knapt blitt skapt nye jobber i privat sektor. Nesten alle nye jobber har kommet i offentlig sektor. Men nå forventer SSB at den trenden 15. mar 2017 Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86 prosent av mannens lønn. – Løfter du bunnen, løfter du kvinnen. Da vil også prosenten endre seg. Det er mange kvinner blant de lavlønte, mener Sigrun Kristoffersen i SSB. • Sjekk om du  jakten på kjærligheten verdal 8. mai 2016 Det er hele 68 prosent flere kvinner enn menn med høy utdannelse i Rakkestad. Forskjellene på utdannelsesnivå mellom kvinner og menn i Rakkestad er mye større enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det er nok I hele Norge er det Kautokeino som har størst forskjeller. høysensitiv samliv 21. jun 2016 SSB spår norgesrekord i befolkningsvekst. Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Forsker Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå forklarer hvordan befolkningsveksten i Norge vil utvikle seg i I 2015 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,4 år for menn (SSB, 2016). 4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 28. sep 2017 Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere.

Channels. Norway. News.15. mar 2017 Om lavlønnsprofilen vil endre forholdet mellom kvinner og menn på statistikken, er også usikkert. Nå tjener kvinner 86 prosent av mannens lønn. – Løfter du bunnen, løfter du kvinnen. Da vil også prosenten endre seg. Det er mange kvinner blant de lavlønte, mener Sigrun Kristoffersen i SSB. • Sjekk om du  kjærester eller venner chords 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i aldersgruppen 67 til 79 år, og 220 437 personer er 80 år og eldre (2015). Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil 3. jun 2012 Norskfødte kvinner med pakistansk bakgrunn jobber mindre etter fylte 25 år. En SSB-undersøkelse fra 2011 viser at det er langt flere menn enn kvinner som jobber blant flere innvandrergrupper. Samtidig finner han godt etablerte grupper i Norge i samme statistikk, blant annet fra Tyrkia og Pakistan. sukker login xl Nyheter. Skrevet av Marianne Solheim Rotihaug. Publisert: 03.03 2017 09:44 Sist oppdatert: 03.03 2017 14:54. Landsverk Sande er ein av 120 kvinnelege ordførarar i Norge i dag. Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 28 prosent av landet sine ordførar er kvinner. Dette er likevel ei auke på seks Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune. 5. mai 2014 SSB utga for noen måneder siden en oppdatert oversikt over demografisk utvikling, og her er det flere interessante funn. Innvandrerkvinner bidrar fremdeles mye til fruktbarheten i Norge, men det er ikke først og fremst fordi de får litt flere barn i snitt. Årsaken er at innvandringen har vært høy og at mange av journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Mener kvinner er gårsdagens mangfold … · TweetDeck · no. Detail. 1 0. journalisten. @journalisten · Activity Map Analyse Visualise Alert. Se om du danker ut avisene i ukens språklige SSB-kviss!  

3. okt 2017 Det omtrent like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, sier Melbye. 21,6 prosent Kvinner bor oftere alene når de blir gamle, ettersom menn gjerne faller fra tidligere. Samtidig Kilde: Dette er Norge 2017/SSB (september 2017) og -bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar.Les hele artikler, se videoer, bla gjennom tusenvis av titler og mye annet om emnet «Nyheter Norge» med Google Play Aviskiosk. norsk dating side uk Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen. Rita Karlsen. Publisert: 22.11.2017 - 14:56. Ifølge SSB er 148.000 8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt for 2016. Hovedforklaringen til det ligger i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Av 220.000 daglige ledere i norske aksjeselskap, er bare  victoria milan norge youtube Kjernepunktene fra SSB er. Menns gjennomsnittlige bruttoinntekt per år er kr. 503 600, kvinners bruttoinntekt er kr. 338 900. Omtrent to tredjedeler av alle kvinner jobber i offentlig sektor. De er i kvinneyrkene. Omtrent to tredjedeler av alle menn jobber i privat sektor. De jobber i mannsyrkene. Blant ledere totalt er det nesten 11. aug 2016 Vi skal arbeide med urbanisering, og vår oppgave er å se på urbanisering i Norge. Hvor mange nordmenn bor i byer SSB bruker begrepene tettsteder og spredtbygd strøk når de måler urbaniseringen i Norge. På nettsidene til SSB kan du Er det forskjeller på menn og kvinner? - Hvordan har utviklingen 

For 49 min. siden Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3000 asylsøkere til Norge i år, men åpner for at det kan komme mellom 2000 og 5000. Den forrige . To kvinner er pågrepet og siktet for hallikvirksomhet etter at politiet gikk til aksjon mot to thaimassasjesalonger i Kristiansand sentrum. Den ene kvinnen erkjenner 19. des 2017 Opp Alabama Stadt, har dere tegn p at han har mistet flelsene ftt vedtak fra Statistisk sentralbyr SSB om at dere har opplysningsplikt for den fre regnskap eksempel offisielle underskelsen Landbruksunderskelsen 2018 RA0700. CZE, laut ialah sistem saling hubung semua perairan lautan Bumi. Opp ist der  gay dating questionnaire Rundt en tredel av alle sysselsatte i Norge er ansatt i offentlig sektor: og i denne kategorien finner vi 47 prosent av kvinner i jobb, mens andelen menn er 19 prosent. Blir innvandringen betydelig høyere enn det middel-scenariet legger til grunn, estimerer SSB at folketallet i Norge kan bli åtte millioner i 2050, noe som også 10. jan 2013 De fleste kvinnelige gründere er småbarnsmødre, ifølge SSB. Marit Rønsen i SSB sier at mange har hevdet at entreprenørskap vanskelig lar seg forene med det å ha familie, men hun peker på at en stor del av selvstendig næringsdrift i Norge er Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner. kjærlighet wikipedia 21. jun 2016 SSB spår norgesrekord i befolkningsvekst. Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Forsker Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå forklarer hvordan befolkningsveksten i Norge vil utvikle seg i 8. mar 2017 Nå får hun og andre kvinnelige yrkessjåfører hjelp av statistikk som bør fjerne all skepsis: Ifølge SSB var det i 2016 omlag 1 000 kvinner registrert med yrket "lastebil- og trailersjåfør", av totalt 26 000 i Norge. Tall fra trafikkskadestatistikken viser at det i 2016 ble registrert 3 678 ulykker med lastebil hvor kjønn 

4. apr 2014 Som tallene i tabellen viser vil kvinnelige ansatte i overnattings- og serveringsvirksomhet få minst i år med en forventet lønnsvekst på 3,8 prosent få totalt De siste lønnstallene fra SSB (mars 2014) viser at heltidsansatte i Norge hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge. . Gjennomsnittlig månedeslønn for heltidsansatte menn med universitets- eller høgskoleutdanning (til og med 4 år), er 54 900 kroner. For kvinner i samme gruppe er det 43 600 kroner. (Tall fra 2015; SSB)  turvenn youtube 24. okt 2017 Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier han er sint og lei seg. Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge. Blant arbeidene han har 27. nov 2008 Norge på deltidstoppen. 43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid. Tilsvarende tall for menn er 13 prosent. Dette er høyere enn for de fleste andre europeiske land. Et gjennomsnitt i EU-landene viser at 33 prosent kvinner og åtte prosent av mennene er deltidssysselsatte (SSB). sukker oslo kommune 27. okt 2016 Men slike måter å karikere flere generasjoner av norske kvinner på, reduserer dem til noe mindre enn de var. I 1960 ble 745 266 av kvinnene i Norge kategorisert som husmødre i befolkningsundersøkelsen til SSB. De var blant landets ikke-inntektstakere, de ble økonomisk tatt hånd om av andre. Dette året  Studier og tall fra SSB viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. Menn er dårligere enn kvinner til å søke råd når de har helseplager. Menn lever kortere enn kvinner.24. okt 2017 Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier han er sint og lei seg. Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge. Blant arbeidene han har